Recuperem la universitat. Obrim les portes al futur!

S’inicia la campanya de la ILP Universitats, una Iniciativa Legislativa Popular amb la voluntat de fer efectiva la rebaixa dels preus públics universitaris aprovada en el Parlament l’any 2016.

Aquesta campanya pretén tornar a posar sobre la taula la problemàtica que afecta a tots els estudiants de Catalunya, com a Comunitat Autònoma amb els preus públics més elevats de tot l’Estat. Uns preus que impossibiliten l’accés a l’educació a les persones amb menys recursos, expulsant-les de la universitat i eliminant la igualtat d’oportunitats necessària per construir una societat justa i equitativa.

És un fet que des de l’augment del 66% dels preus públics l’any 2012, hi ha hagut una disminució del nombre de matriculacions, evidenciant així que s’estan imposant barreres econòmiques d’entrada que es tradueixen en crear un model d’universitat elitista, tan sols formada per les capes més elevades de la societat.

El sistema de beques i ajuts econòmics actual no representa una solució real al problema de l’alt cost que comporta cursar un grau, ja que en primer terme trobem que el pressupost destinat és tan sols un 0,08% del PIB, una xifra molt per sota de la mitjana de l’OCDE que és del 0,24%, per altra banda, tal com està plantejat, no reflecteix amb precisió les capacitats econòmiques de les famílies, excloent a moltes persones de la possibilitat d’optar-ne, i per altra banda no resol el cost d’oportunitat, ja que l’estudiant no sap amb total seguretat si la inversió que ha de fer en un principi li serà retornada.

Davant d’aquesta situació, la universitat pública com a centre de coneixement, cohesió i integració social es troba en perill, cada cop més al servei dels interessos econòmics i mercantils. És imprescindible recuperar la universitat pública de qualitat, i l’equitat n’ha de ser un factor indeslligable.

Efectuar la rebaixa vol dir fer un primer pas per obrir les portes a l’educació. Recuperem la universitat. Obrim les portes al futur!

SIGNA PER LA REBAIXA!